Шановні батьки,
якщо Ваша дитина бажає подякувати лікарю і поздоровити зі святом медичного працівника, то вона може намалювати свої вітання. А Ви сфотографуйте її малюнок та викладіть у соціальній мережі Instagram або Facebook з зазначенням хештегу #diakuyulikariu і прізвища лікаря.

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Й УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

рекламної акції під умовною назвою «Дякую лікарю»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Офіційні правила й умови проведення рекламної акції під умовною назвою «Дякую лікарю» (надалі по тексту — Правила) визначають порядок й умови проведення акції для учасників в межах  комплексних заходів рекламного характеру від Спільно Українсько-Іспанського підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна» під умовною назвою «Дякую лікарю» (надалі по тексту — Акція).

1.2.  Організатором та Виконавцем Акції є Спільне Українсько-Іспанське підприємство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна» — юридична особа, яка створена та діє відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20112362, юридична адреса: Україна, 21027 м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 (надалі по тексту — Виконавець).

1.3. Акція проводиться з метою привернення уваги та підвищення лояльності споживачів до товарів, які імпортуються, виготовляються та розповсюджуються Виконавцем на території України під ТМ «Sperco» (Сперко).

1.4. Для проведення Акції Виконавець має право залучати третіх осіб.

 

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.

2.1. Акція проводиться на території Вінницької, Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей.

2.2. Період проведення Акції — з 01 травня 2019 року по 30 травня 2019 року включно (надалі по тексту– «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

2.3. Офіційні умови проведення Акції публікуються в мережі Інтернет на сайті, що належить Виконавцю. Ознайомитись з ними можливо за посиланням https://sperco.ua/proecty (надалі по тексту — Сайт).

2.4. Строки проведення Акції може бути змінені у порядку, встановленому самими Правилами.

2.5. Виконавець може вносити зміни до цих Правил в односторонньому порядку шляхом розміщення Правил у новій редакції на Сайті.

2.6. Якщо Учасник Акції продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

 

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ.

3.1. В Акції можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, є користувачами соціальної мережи Instagram (Інстаграм) або Facebook (Фейсбук), та в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, які викладені нижче (надалі по тексту – Учасники Акції або Учасник).

3.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:
3.2.1. Працівники Виконавця і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;
3.2.3. особи, що не є громадянами України;
3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.3. Виконавець Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

3.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
3.4.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
3.4.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
3.4.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

3.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

 

3.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. інформаційного характеру, про наступні заходи/ Акції Виконавця, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Виконавцем та/або іншими уповноваженими особами Виконавця, доки не мине потреба, визначена цими Правилами.

3.7. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

3.8. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належної йому Нагороди Акції.

3.10. Виконавець Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

3.11. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

4. ФОНД НАГОРОД АКЦІЇ.

4.1. Фонд Нагород Акції обмежений. Фонд Нагород Акції становить 3 000 (три тисячі) гарантованих призів* від Виконавця, що розподілятимуться між Учасниками Акції, які здобули право на отримання таких Нагород. *Під «гарантованим призом» мається на увазі дитяча м’яка іграшка, олівці, фломастери або фарби.

Визначення Учасників Акції, які здобули право на Нагороду та розподілення між ними Фонду Нагород Акції, здійснюється відповідно до розділу 5 цих Правил.  

4.2. Відповідальність Виконавця Акції не виходить за межі вартості та кількості Нагород, передбачених цими Правилами. Виконавець Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Нагород Акції, або включити в Фонд Нагород Акції додаткові Нагороди, не передбачені цими Правилами, або замінити заявлені Нагороди на еквівалентні. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому цими Правилами.

4.3. Усі Нагороди Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Нагород, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

4.4. Нагорода Акції не підлягає обміну, грошовий еквівалент Нагороди не видається.

4.5. Виконавець надає Нагороди в межах наявного Фонду Нагород відповідно до виконаних Учасниками Акції умов Акції.

4.6. З метою попередження зловживань, кожен Учасник Акції протягом періоду проведення Акції, вказаного у цих Правилах Акції, виконуючи належним чином всі умови цих Правил, може отримати тільки 1 (одну) Нагороду.

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

5.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.
5.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно:
5.2.1. Ознайомитись з правилами участі в Акції та погодитися з ними;
5.2.2. Намалювати малюнок з привітаннями лікаря на зворотній стороні флаєру;
5.2.3. Сфотографувати або зробити скан-копію малюнку;
5.2.4. Викласти (завантажити) у соціальній мережі Instagram (Інстаграм) або Facebook (Фейсбук) з зазначенням у коментарі хештегу #diakuyulikariu і прізвища лікаря.
5.3. Виконавець Акції не несе відповідальність за неможливість Учасника зареєструватися та інше, якщо це трапилось не з вини Виконавця. Виконавець Акції не несе відповідальність за роботу Сайту, операторів зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі у Акції не відбулась або відбулась із запізненням.
5.4. Кожен Учасник Акції/законний представник Учасника Акції протягом періоду, зазначеного у п.2.1. Правил, може завантажити необмежену кількість малюнків. При цьому, один и той самий Учасник Акції може отримати тільки одну Нагороду.
5.5. До участі у Акції приймаються виключно малюнки, виконані в довільній графічній, живописній техніці (олівці, фарби, крейда тощо), але обов’язково – зроблені власноруч, без використання комп’ютерної техніки. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції/законний представник Учасника Акції гарантує, що Учасник Акції /законний представник Учасника Акції є автором роботи (малюнку) та дотримується усіх авторських прав, які можуть стосуватись малюнку.
5.6. Вимоги до фотографії або скан-копії зображення:
5.6.1. зображення Конкурсної роботи не повинно містити явний технічний брак (нерізкість, розмиття, грубі помилки кадрування тощо);
5.6.2. не повинні порушувати правила суспільної моралі та принижувати/дискримінувати людську гідність, мати образливий характер тощо.

6. ПОРЯДОК І ТЕРМІН ОТРИМАННЯ НАГОРОД.

6.1. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Нагороди:

6.2.1. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Нагороди, буде проходити зі списку Учасників Акції, які виконали усі умови цих Правил.

6.2.2. Нагороди отримають перші 3 000 (три) тисячі Учасників Акції, які виконали усі умови Акції.

6.3. Виконавець Акції протягом 14 днів з дня закінчення Акції зв’яжеться з Учасником Акції, який здобув право на отримання Нагороди, щоб підтвердити згоду та можливість отримати належну йому Нагороду, погодить умови і терміни отримання Нагород Акції за допомогою повідомлень в соціальній мережі Facebook (Фейсбук) або Instagram (Інстаграм) в профілях зареєстрованих користувачів або за вказаним Учасником Акції в зворотньому повідомленні контактним номером телефону.

7. УМОВИ ОТРИМАННЯ НАГОРОД АКЦІЇ.

7.1. Умови отримання Нагород: після визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Нагороди в порядку, вказаному у розділі 6 Правил, Виконавець повинен зв’язатися із відповідними Учасниками Акції згідно до контактних даних та визначити порядок, дату та умови надання Нагород. Учасник, за своїм бажанням,  самостійно за свій рахунок може прибути до місця отримання Нагороди та отримати її особисто.

7.2. У випадку, якщо Переможець Акції не виконав хоча б одну з передбачених Правилами умов для отримання Нагороди, така Нагорода Акції вважатиметься не витребуваною Учасником Акції, і такий Учасник Акції вже не буде вважатися таким, хто отримав право на отримання Нагороди, й не матиме права претендувати на Нагороду Акції або на одержання від Виконавця  Акції будь-якої компенсації. Виконавець Акції розпоряджається такою не витребуваною Нагородою Акції на власний розсуд.

7.3. Передача права на отримання Нагороди Акції третій особі не допускається.

7.4. Правилами Акції не передбачено зберігання не витребуваної Нагороди Акції.

7.5. Грошова компенсація будь-якої Нагороди Акції в жодному випадку не видається.

7.6. Учасник Акції має право відмовитися від отримання Нагороди Акції. У випадку відмови від отримання Нагороди Акції, Учасник Акції повинен не пізніше 5-ти календарних днів з моменту підведення підсумків/результатів Акції (згідно п.6.3. цих Правил) надати Виконавцю Акції оригінал заяви в письмовій формі про відмову від отримання Нагороди Акції.

7.7. Учасник, який здобув право на отримання Нагороди у встановленому цими Правилами порядку, але з причини несправності роботи мобільного телефону/роботи соціальної мережі або з інших причин, не залежних від Виконавця Акції та/або залучених ним осіб, не може бути повідомлений про умови отримання Нагороди протягом 3 (трьох) днів з моменту відповідного визначення такого Учасника Акції, автоматично позбувається права отримати відповідну Нагороду Акції. В такому випадку Виконавець Акції розпоряджається такою невитребуваною Нагородою Акції на власний розсуд.

7.8. У випадку, якщо Нагороду повернено з причини «відмови від отримання», вона не може бути повторно затребуваною Учасником Акції, який відмовився від її отримання. Претензії щодо неотримання таких Нагород не приймаються.

7.9. Учасник Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Нагород Акції без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.9.1. якщо Учасника Акції визнано Порушником цих Правил до моменту вручення йому Нагороди;

7.9.2. якщо Учасник Акції у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належної йому  Нагороди Акції у будь-який зручний спосіб, з незалежних від Виконавця Акції причин;

7.9.3. якщо Учасник Акції належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

7.9.4. якщо Учасник Акції заявив про свою відмову від отримання Нагороди Акції;

7.9.5. у разі надання Учасником Акції неправдивих даних;

7.9.6. у разі неможливості ідентифікувати Учасника Акції.

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Виконавець Акції не несе відповідальність за неможливість Учасників Акції отримати або скористатися Нагородою Акції з будь-яких причин, що від них не залежать, в т.ч. у зв’язку з відсутністю в нього необхідних документів, а також при відсутності особи, що здобула право на отримання Нагороди, неможливості її повідомлення про відповідну Нагороду так, як це вказано вище, тощо.

8.2. Виконавець Акції не несе відповідальність за якість Нагороди Акції, всі такі претензії пред'являються їх виробникам згідно з гарантійними зобов'язаннями таких виробників.

8.3. Фактом завантаження (викладання) малюнку кожен Учасник Акції/законний представник Учасника Акції підтверджує наступне:

  • свою згоду на безоплатне використання Виконавцем Акції малюнку/електронної копії малюнку, шляхом розміщення у відкритому доступі в мережі Інтернет, в тому числі на Сайті, рекламних/інформаційних матеріалах тощо, а також дає свою згоду на безоплатне використання Виконавцем малюнку/електронної копії малюнку в пресі, в мережі Інтернет та на телебаченні способами, що не порушують чинне законодавство;
  • наявність виключних майнових та особистих немайнових авторських прав в Учасника на малюнок у розумінні чинного законодавства України;
  • згоду Учасника Акції, як власника виключних майнових авторських прав, на безоплатне відчуження (передачу у повному обсязі) Виконавцеві виключних майнових авторських прав на малюнок/електронну копію малюнку як об’єкт інтелектуальної власності для використання Виконавцем способами визначеними даними Правилами без обмеження терміну та території використання, а також тиражу відтворення. Учасник дозволяє Виконавцеві використовувати малюнок/електронну копію малюнку анонімно (без вказівки прізвища, ім’я, по-батькові автора), а також оприлюднювати зображення/електронну копію зображення. При цьому згода Учасника Акції або представника Учасника Акції з даними Правилами означає дотримання письмової форми дозволу на рекламне використання таких електронних копій зображень від Учасника Акції

8.4. У випадку порушення Учасником Акції/законним представником Учасника Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах, що спричинило виникнення у Виконавця збитків, Учасник Акції/законний представник Учасника Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

8.5. У разі пред’явлення до Виконавця претензій з боку третіх осіб, що пов’язані з порушенням авторських або інших прав на малюнок, використаний Учасником Акції/законним представником Учасника Акції, відповідальність за таке порушення несе відповідний Учасник Акції/законний представник Учасника Акції.

8.6. Виконавець не бере на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо малюнків Учасників Акції, щодо авторських та інших прав інтелектуальної власності на малюнки. Виконавець Акції не вступає у будь-які суперечки та/або листування з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, в тому числі не несе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.7.  Виконавець не несе відповідальність за:

8.7.1. достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо їх персональних даних.

8.7.2. за технічні проблеми із передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції.

8.7.3. неотримання Учасниками Акції Нагороди з вини поштової/кур’єрської служби, а також з причини зазначення Учасником Акції неправильної, неповної або не дійсної інформації (зокрема, адреси проживання).

8.7.4. невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

8.8. Виконавець Акції не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця Акції обставини.

8.9. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

8.10. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

8.11. Учасники Акції, що здобули право на отримання Нагороди, не можуть передавати своє право отримати Нагороду третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.12. Фактом участі у Акції Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції, достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано вище. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).

8.13. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.14 Правила, умови та період проведення Акції може бути змінено та/або доповнено Виконавцем протягом усього Періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на Сайті та мають відношення до всіх Учасників Акції.

8.15. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.