АКЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ НОКСПРЕЙ

КУПУЮЧИ НАБІР, ОТРИМУЙ НОКСПРЕЙ АКВА У ПОДАРУНОК!

Кажуть, щоб лікувати нежить2 потрібні два засоби: перший промиває, а другий пробиває3

Саме тому було створено набір Нокспрей! Нокспрей – від нежитю, а Нокспрей Аква для промивання іде у подарунок1!

  • Нокспрей Аква ніс промиває!
  • Нокспрей ніс пробиває3!

Купуючи набір, отримуй Нокспрей Аква у подарунок1!

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Й УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

акції під умовною назвою «Акційний комплект Нокспрей»

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Офіційні правила й умови проведення акції під умовною назвою «Акційний комплект Нокспрей» (надалі по тексту — Правила) визначають порядок й умови проведення акції для учасників в межах маркетингового заходу від Спільно Українсько-Іспанського підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна» під умовною назвою «Акційний комплект Нокспрей» (надалі по тексту — Акція).

1.2.  Організатором і Виконавцем Акції є Спільне Українсько-Іспанське підприємство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна» — юридична особа, яка створена та діє відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20112362, юридична адреса: Україна, 21027, місто Вінниця, вулиця 600-річчя, 25 (надалі по тексту — Виконавець або Організатор).

1.3. Метою проведення Акції є інформування дистриб’юторів лікарських засобів та медичних виробів  про продукцію Організатора, що розповсюджується в рамках його господарської комерційної діяльності, збільшення обсягів продажу

 

  1. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.

2.1. Акція проводиться на всій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей)*.

2.2. Період проведення Акції — з 01 січня 2020 року до закінчення акційного товару на складі виробника (надалі по тексту– «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

2.3. Офіційні умови проведення Акції публікуються в мережі Інтернет на сайті, що належить Виконавцю. Ознайомитись з ними можливо за посиланням https://sperco.ua (надалі по тексту — Сайт).

2.4. Строки проведення Акції може бути змінені у порядку, встановленому самими Правилами.

2.5. Правила Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

 

  1. ТОВАР, ЩО БЕРЕ УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. В Акції бере участь наступний товар:

– «Акційний комплект: Нокспрей назальний спрей 0,005% – 10 мл + Нокспрей Аква, розчин ізотонічний – 20 мл» до якого входить  лікарський засіб «Нокспрей» (РП МОЗ України: UA/1703/01/01 від 21.03.2019 року) та медичний виріб «Нокспрей Аква» (Декларація про відповідність №UA.TR.753.D.20112362/IS/DEC/001 від 31.05.2018 року)(надалі по тексту — Акційний Товар).

3.2. Кількість Акційного Товару обмежена.

 

  1. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ.

4.1. В Акції можуть брати участь юридичні особи, які відповідають наступним вимогам:

– виконали всі правила та умови цієї Акції;

– створені та діють відповідно до законодавства України;

– здійснюють свою господарської комерційної діяльності з оптової торгівлі фармацевтичними товарами;

– мають чинну ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами;

– покриває 90 (дев’яносто) % території України (надалі по тексту – Учасники Акції або Учасник).

4.2. Виконавець Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

4.3. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

 

  1. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ЇЇ ЗМІСТ.

5.1.  Учасником Акції є юридична особа, яка відповідає вимогам розділу 4 цих Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

5.2. В рамках проведення Акції передбачено продаж Акційного Товару від Виконавця Учасникам, вартість якої дорівнює вартості  лікарського засобу «Нокспрей» (РП МОЗ України: UA/1703/01/01 від 21.03.2019 року).

 

  1. ІНШІ УМОВИ.

6.1. Виконавець Акції не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця Акції обставини.

6.2. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

6.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

6.4. Ця Акція не є публічною офертою, лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

6.5. Приймаючи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

6.6. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

 

*У зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, Указу Президента України «Про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014, Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» від 16.09.2014, № 1680-VII та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015, №254-VIII.

 

 

1Мається на увазі, що вартість «Нокспрей, назальний спрей 0,05% – 10 мл» дорівнює вартості «Акційний комплект: Нокспрей, назальний спрей 0,05% – 10 мл + Нокспрей Аква, розчин ізотонічний – 20 мл» під час продажу від виробника дистриб’юторам. Акція дійсна на всій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей) у період  з 01.01.2020 року і до закінчення акційного товару на складі виробника. Детальні умови акції можна дізнатися на сайті sperco.ua. Інформація не є публічною офертою.

 2Під фразами «лікування нежитю» та «лікувати нежить» мається на увазі симптоматичне лікування гострих респіраторних захворювань (ГРЗ), що супроводжуються закладеністю носа, алергічного риніту чи вазомоторного риніту.

3Під «пробиває» мається на увазі зменшення набряку слизової оболонки носа та відновлення носового дихання.